Bedreiging college van burgemeester en wethouders

/

Bedreiging college burgemeester en wethouders

Bedreiging college van burgemeester en wethouders

 

“De situatie escaleert als burgemeester en wethouders persoonlijk worden bedreigd.”

 

Onder de bevolking – aangevoerd en aangevuurd door een actiegroep – is grote weerstand tegen de komst van een nieuwe energiecentrale. De situatie escaleert als burgemeester en wethouders persoonlijk worden bedreigd.

De strategie van Stormdijk is gericht op een proactieve, open communicatie met de burgers. Het college profileren we als belangenbehartiger van alle burgers. De belangenbehartiging overstijgt de eigen portefeuilles en omvat ook de provinciale dossiers en dat van de afvalverwerker. Een digitaal loket, informatiebijeenkomsten, mailings, persconferentie en dagelijkse informatie naar de media doen de onrust afnemen.