Acute crisisondersteuning

/

Stormdijk - Bureau voor Crisiscommunicatie - Acute crisis

Professionele ondersteuning bij acute

crisissituaties

Een crisissituatie kan iedere organisatie overkomen. Wilt u de schade beperken, dan moet u snel handelen. Stormdijk zorgt ervoor dat u de controle heeft en houdt.

Onze experts zijn onmiddellijk beschikbaar om het communicatieproces van uw organisatie over te nemen ( het loods-aan-boord principe) of te begeleiden en te ondersteunen.

Crisissituaties hebben verschillende vormen zoals:

 •   brand/explosie
 •   arbeidsconflicten > stakingen/massaontslagen
 •   product recalls
 •   faillissement
 •   milieuramp
 •   cybercrime
 •   bedrijfsspionage/lek van gevoelige informatie
 •   moord en doodslag
 •   mishandeling/geweld/seksueel misbruik
 •   medische rampen
 •   roof/diefstal/overval
 •   terroristische aanslag
 •   ongevallen/rampen met fatale afloop
 •   familiedrama’s
 •   ontvoering