Stormdijk op Security Management Congres 2014

/

Stormdijk op Security Management Congres

 

ASIS Security Management Congres 2014

Op donderdag 20 november vindt in Nijkerk het National Security Congres plaats, dat zal worden voorgezeten door Toine van Peperstraten. Stormdijk zal op dit congres, samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche, een kennissessie over de wisselwerking tussen crisismanagement en crisiscommunicatie verzorgen.

Tijdens het congres zullen Business Continuity Management (BCM) en Security centraal staan. BCM is het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en bepaalt wat de uitwerking op de “operatie” is als deze bedreigingen manifest worden. BCM heeft een structureel karakter. Security daarentegen is vaak incidentgedreven en geen deel van het kernproces. Om een serieuze rol te kunnen spelen, zou security al aan het begin van het proces moeten kunnen meedenken over het bedrijfsproces en over oplossingen. Daar liggen kansen.

You will survive

Tussen de keynotesessies door zullen Hoffmann Bedrijfsrecherche en Stormdijk twee maal een kennissessie verzorgen, genaamd: ‘you will survive’. Alfred Knorr, directeur en oprichter van Stormdijk, zal samen met Maarten IJzermans, unitmanager Consultancy & Opleidingen bij Hoffmann, de sessie over crisismanagement en crisiscommunicatie gaan invullen.

Voor meer informatie bekijk het programma van het SMC.