Nieuwe combinatietraining crisismanagement/ crisiscommunicatie

/

Profiel Stormdijk

 

Verklein de kans op crisissituaties en reputatieschade

Elke organisatie en elk bedrijf kan te maken krijgen met crisissituaties. Wat vandaag bij anderen gebeurt, kan morgen bij u gebeuren. Kent u de wet van Finagle?

Die stelt dat “Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis op het slechts denkbare moment”. Denkt u eens aan een plotselinge staking, sabotage in uw productieproces door een ontevreden medewerker, fraude door vertrouwenspersonen of bijvoorbeeld een brand die uw organisatie volledig lam legt.  Met het Hoffmann crisis management concept bent u in staat om snel en doeltreffend te reageren op incidenten en voorkomt u een crisis binnen uw organisatie.

Het managen van een crisis, hoe doe je dat?

Hoffmann heeft in samenwerking met Stormdijk een nieuwe trainingsmodule ontwikkeld die uw organisatie traint in het managen van een mogelijke crisis. Onze adviseurs trainen uw team – een dagdeel – in het managen van een voor uw organisatie relevant incident.

Hierbij  komen ook communicatie vraagstukken aan de orde zoals informatieverstrekking aan journalisten, omgaan met berichtgeving op social media, effectieve interne communicatie, wat vertelt u wel en wat juist niet, kortom: hoe houdt u regie over uw eigen communicatie.

Een training met resultaat

* Na deze training bent u in staat om een goede analyse te maken van een crisissituatie;

* Heeft u bagage en handvatten gekregen voor het doorlopen van een juist besluitvormingsproces;

* Weet u effectief met social media én met journalisten om te gaan;

* Bent u op de hoogte van de do’s en don’ts van crisismanagement.

De training is maatwerk

 De training vindt in principe plaats op uw locatie. Samen met u bespreken we voorafgaand aan de training een voor uw organisatie relevant scenario en we kijken met u naar de samenstelling van het crisisteam. Ons nieuwe trainingsmodel is zeer praktisch van opzet. Bijzonder leerzaam voor het deelnemende team en ook een investering in de veerkracht van uw organisatie. Waarnemers van Hoffmann en Stormdijk voorzien u in een gezamenlijke evaluatie van waardevolle adviezen.

 Dit nieuwe trainingsconcept is training, oefening en audit tegelijk. Een eigentijds maatwerk concept dat de kans op crisissituaties en op reputatieschade verkleint. Informeer bij ons naar de maatwerkmogelijkheden.